fbpx
Home > Postupak upisa

Postupak upisa

Primjer redoslijeda koraka za “B” kategoriju:

 1. Obavite liječnički pregled (medicina rada)
 2. Upišite se u autoškolu
 3. Odslušajte predavanja iz nastavnog predmeta prometni propisi i sigurnosna pravila
 4. Položite ispit iz prometnih propisa i sigurnosnih pravila
 5. Odslušajte nastavu iz prve pomoći
 6. Položite ispit iz prve pomoći
 7. Izaberite vozilo i instruktora
 8. Prođite kroz nastavu vožnje
 9. Položite ispit vožnje
 10. Izvadite vozačku dozvolu u policijskoj upravi*

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača:

 • prije nego što otiđete na liječnički pregled potrebno je izvaditi potvrdu kod obiteljskog liječnika o Vašem zdravstvenom stanju
 • s potvrdom koju ste izvadili kod Vašeg obiteljskog liječnika idete u neku od medicina rada koje obavljaju liječničke preglede za vozače (možemo Vam organizirati i rezervirati termin)
 • na temelju liječničkog pregleda u medicini rada ćete dobiti liječničko uvjerenje.

Kod dolaska na upis u autoškolu ponesite i pripremite:

 • liječničko uvjerenje,
 • osobnu iskaznicu ili putovnicu,
 • vozačku dozvolu ako je posjedujete ili potvrdu da ste pokrenuli postupak izrade,
 • OIB

Uvjeti:

 • Da ste državljanin Republike Hrvatske ili da imate prijavljen boravak u Republici Hrvatskoj.
 • Morate biti pismeni da možete samostalno rješavati ispitne testove.
 • Morate imati dobnu starost propisanu Zakonom za pojedine kategorije. (6 mjeseci prije)**

Napomena

*Liječničko uvjerenje ne smije biti starije od petnaest (15) mjeseci kada idete po vozačku dozvolu u MUP.

**Na završni ispit – ispit UV-a možete izaći tek s navršenih propisanih godina  npr. na ispit UV-a “B” kategorije sa punih 18 godina.

 • osobnu iskaznicu
 • izvadak iz liječničkog kartona o kroničnim i psihičkim bolestima od kojih pregledani boluje, koji dostavlja izabrani doktor (ne smije biti stariji od 3 mjeseca)
 • (prema dogovoru, obiteljski liječnik ovaj izvadak može poslati i na e-mail adresu, ali obavezno prije odlaska na pregled)