fbpx
Home > Minimalni broj nastavnih sati obuke

Minimalni broj nastavnih sati obuke

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila

Želi steći kategoriju

Nastavni predmet

Ne posjeduje vozačku dozvolu

Posjeduje vozačku dozvolu kategorije

AM

A1

A2

A

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

F

G

H

AM

PPSP 30 4 4
PPP *
UV 15 10 10

A1

PPSP 30 3)
PPP *
UV 20 106) 54) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

A2

PPSP3 30 3) 3)
PPP *
UV 201) 106) 7 54) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

A

PPSP3 30 3) 3) 3)
PPP *
UV 252) 156) 7 5 54) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

B

PPSP 30 4 4 4 4 4 4
PPP *
UV 35 30 30 30 30 105) 30 30

BE

PPSP 5
UV 10

C1

PPSP 10 10
UV 10 10

C1E

PPSP 5
UV 10

C

PPSP 15 15 5 5
UV 15 15 10 10

CE

PPSP 5
UV 10

D1

PPSP 20 10 10
UV 20 15 15

D1E

PPSP 5
UV 10

D

PPSP 20 10 10 5 5
UV 25 20 20 10 10

DE

PPSP 5
UV 10

F

PPSP 30 4
PPP *
UV 15 10 10

G

PPSP 30 4
PPP *
UV 15 10 10

H

PPSP 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
UV 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatizirani prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.