fbpx

Pučko Otvoreno Učilište AMC Nova Gradiška u suradnji s Autoškolom “Hadela” vrši upis kandidata za periodičnu i početnu izobrazbu vozača. Periodična izobrazba je obveza svih vozača tijekom perioda od pet godina. Periodičnu izobrazbu morate obaviti prije isteka rokova propisanih Zakonom. Želite li u vozačkoj dozvoli imati upisan KOD 95? Periodična izobrazba izvodi se propisanom sadržaju i katalogu znanja potrebnih za ishođenje svjedodžbe o periodičnoj izobrazbi vozača u trajanju od 35 sati. Za Vaše upite koristite naše telefone, e-mail adrese ili navratite u naše sjedište u Šenkovcu.

Vozači motornih vozila

Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D ili DE moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu.

Periodička izobrazba

U trajanju od 35 nastavnih sati svakih 5 godina.

Sastoji se od:

  • usavršavanje racionalne vožnje, koja se temelji na prometnim propisima i sigurnosnim pravilima
  • primjena propisa
  • zdravlje, sigurnost na cesti i zaštita okoliša, usluga, logistika
  • Ispravan prijevoz tereta i putnika

Periodička izobrazba obavezna je za sve kvalificirane vozače motornog vozila!

Što je to Kod 95? 

Kod 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na stražnjoj strani, te se obnavlja svakih 5 godina periodičkom izobrazbom vozača i obvezna je za sve vozače sljedećih kategorija:

  • Vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE;
  • Vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE;

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača, u skladu sa člankom 12. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisankod 95“.

Svjedodžba o početnim kvalifikacijama dobiva se nakon provjere teorijskog i praktičnog znanja i to nakon „odrađenog“ tečaja od 140 sati i posjedovanja svjedodžbe o srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač.

Za svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi potrebno je 35 sati tečaja izobrazbe.

NAPOMENA: Obzirom da se na novoj vozačkoj dozvoli ne mogu izvršiti nikakve promjene, već da svaka promjena podataka za sobom povlači izradu nove vozačke dozvole, imajte u vidu usklađivanje izrade nove vozačke dozvole i polaganje periodičke izobrazbe! 

Odluku o visini naknade za provedbu tečaja periodičke izobrazbe vozača donosi centar za osposobljavanje:

199.08 € / 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta,

– 199.08 € / 1.500,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz putnika,

298.63 € / 2.250,00 kuna tečaj periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika


Za više informacija obratite se na telefone 040/ 343 299  ili  098 241331

Autoškola Hadela

Šenkovec, J.Bedekovića 48
Čakovec, 40000.