fbpx
KategorijaVozila koja pripadaju kategorijiMinimalna dob (god.)
AMmopedi i motokultivatori15
A1– motocikli sa ili bez bočne prikolice,radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg. -motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW16
A2– motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više18
A– motocikli sa ili bez bočne prikolice – motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw – minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine,odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine – minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu24/20/21
B– motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojem je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg,pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.18
BEne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3500 kg.18
C1– motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3500 kg, ali nije veća od 7500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg.18
C– motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7500 kg. – 18 godina ako vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, te za upravljanje vozilima koja koristi policija, vatrogasci i za vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja 21/18
CE– kombinacija vozila koja se sastoji od vučnoga vozila kategorije C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg. – 18 godina ako vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.21/18
D1– motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg21
Dne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg – 21 godina ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početn u kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km ili ako je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se ureduje prijevoz u cestovnom prometu – 23 godina ako je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu24/23/21
DEne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg24/23/21
Ftraktori sa ili bez prikolice16
G radni strojevi16
Htramvaji21

Pravo na upravljanje vozilima:

  • C1 , C, Dl i D kategorije mogu steći samo vozač i koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B
  • BE, C1E, CE, D1E i DE kategorije mogu steći samo vozač i koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B, C1, C, D1 i D

Valjanost vozačke dozvole izdane za kategorije:

  • C1E, CE, D1E i DE vrijedi za kombinaciju vozila BE kategorije
  • CE vrijedi za kategoriju DE sve dok vozač ima pravo upravljati vozilima D kategorije
  • CE i DE vrijedi za kombinaciju vozila u kategorijama C1E i D1E
  • A1 , A2, A, B, C1 , C, D1 , D i H vrijede za vozila kategorije AM, F i G
  • A2 vrijed i za vozila kategorije A1
  • A, C i D vrijedi za vozi la kategorije A1, A2, C1 i D1
  • dozvola za kategoriju H izdaje se samo vozač u koji već ima vozačku dozvolu B kategorije.

Vozač kojemu je izdana vozačka dozvola bilo koje kategorije ima pravo upravljati i traktorom, radnim strojem i mopedom.