fbpx
Home > Česta pitanja

Česta pitanja

Na upis je potrebno donijeti liječničko uvjerenje, osobnu iskaznicu i OIB. Polaznici mlađi od 18 godina moraju doći u pratnji roditelja.

Za bilo koju kategoriju se može upisati 6 mjeseci prije navršenih godina potrebnih za polaganje ispita. Dakle, za B kategoriju to je 17,5 godina.

Nakon što ste upisali autoškolu, liječnička potvrda potrebna za upis u autoškolu vrijedi neograničeno a za  podizanje vozačke dozvole liječničko uvjerenje vrijedi 15 mjeseci.

Ispiti se polažu u ispitnom centu HAK-a, Športska ul. 8, Čakovec (preko puta Lidl-a)

Ispiti se polažu u ispitnom centu HAK-a, Športska ul. 8, Čakovec (preko puta Lidl-a)

Prvi dio ispita se polaže na našem prometnom vježbalištu u Šenkovcu, dok se drugi, gradski dio, polaže u Čakovcu.

Neograničeno puta, no ukoliko ne položite vozački ispit u roku od 18 mjeseci od položenog ispita iz Prometnih propisa, nakon toga ste obvezni voziti minimalno 12 dodatnih sati, nakon čega opet možete pristupiti ispitu.

Da, prema Pravilniku o osposobljavanju kandidata dužni ste voziti minimalno 3 dodatna sata.

Izdavanje se obavlja u Policijskoj upravi. Uz važeće liječničko Uvjerenje (ne smije biti starije od 15 mjeseci) možete podići svoju vozačku dozvolu.

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon zahtjeva kandidata za vozača. Nakon obrade podataka i izrade naloga za provedbu ispita od strane Hrvatskog autokluba, autoškola dobiva povratnu informaciju na računalu o datumu i vremenu ispita te o tome obavještava kandidata.

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.

Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.

Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je putem autoškole najkasnije 48 sati prije zakazanog termina polaganja ispita, računajući samo radne dane, Hrvatskom autoklubu odjaviti pristupanje polaganju ispita.

Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.
Kandidat koji nije na vrijeme, odnosno u propisanom roku prijavio odgodu pristupanja ispitu, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknada, nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom voditelju regionalnog ispitnog centra ili ovlaštenom ispitivaču. U protivnom, ispitu može pristupiti u propisanom roku, koji ne može biti kraći od 7 dana niti duži od 50 dana, nakon što ponovno uplati naknadu za polaganje ispita.

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita. O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se po Programu vozačkog ispita u ispitnim centrima i mjestima–gradovima pripadajućih ispitnih centara.

Ispit iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom provodi ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva unutarnjih poslova, a iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ovlašteni ispitivač Hrvatskog autokluba koji ima dopuštenje (licenciju) Ministarstva zdravlja.

Vozačkom ispitu može pristupiti kandidat koji je završio osposobljavanje prema propisanom programu, nakon što mu je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio tijek osposobljavanja u Knjižici kandidata za vozača.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom polaže se individualno na prometnom vježbalištu i u prometu na javnoj cesti.

Na prometnom vježbalištu kandidat polaže ispit samostalno bez nazočnosti instruktora vožnje u vozilu. Ovlašteni ispitivač njegovu vožnju prati i ocjenjuje izvan vozila, osim u slučajevima kada je to drugačije propisano. Ako kandidat položi dio ispita na prometnom vježbalištu, nastavlja ispit u prometu na javnoj cesti.

Ovlašteni ispitivač kandidata koji polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom AM, A1, A2, A kategorije na javnoj cesti prati vozilom B kategorije i izdaje zadaće putem komunikatora. Vrijeme trajanja ispita i broj kilometara prevezenih tijekom ispita moraju biti dovoljni za procjenu razine stečenih vještina i ponašanja kandidata a u suglasju s propisanim sadržajima ispita.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a za B kategoriju kandidat može polagati ispit koristeći vozilo Hrvatskog autokluba ili vozilo druge autoškole. Vrijeme provedeno u vožnji na cesti ne smije iznositi manje od 30 niti više od 45 minuta za kategorije AM, A1, A2, A, B i BE, odnosno najmanje 45 a najviše 60 minuta na ispitu za sve ostale kategorije vozila. Ovo vrijeme ne uključuje prijem kandidata, upute i pripremu kandidata, pripremu vozila, provjeru dokumentacije, posebne radnje i objavu rezultata ispita.

Kandidat je obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.
Kandidat koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u navedenom roku upućuje se na dodatno osposobljavanje iz tog nastavnog predmeta u trajanju od najmanje 12 nastavnih sati za B kategoriju, a za ostale kategorije najmanje 3 nastavna sata te ponovno polaganje ispita iz tog nastavnog predmeta

Ako je u vozilu, instruktor vožnje ne smije utjecati na način ispitivanja kandidata, izbor sadržaja ispita niti na bilo koji način utjecati na provedbu ili ishod ispita.

Kada postoji objektivna opasnost da će kandidat izazvati prometnu nesreću ili materijalnu štetu, instruktor vožnje dužan je intervenirati na kandidatovo upravljanje vozilom.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom prekinut će se ako:

 • 1.      se tijekom ispita pokaže da je vozilo na kojem se provodi ispit tehnički neispravno,
 • 2.     tijekom ispita dođe do prometne nesreće,
 • 3.     je tijekom ispita iz bilo kojeg razloga ugrožena opća sigurnost prometa na cesti,
 • 4.     instruktor vožnje utječe na provedbu ili ishod ispita,
 • 5.     nastupe razlozi više sile
 • 6.     na ovlaštenog ispitivača dođe do verbalnog ili fizičkog napada od strane instruktora vožnje ili druge osobe.

U slučaju prekida ispita, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata samo ako ima dovoljno elemenata za ocjenu njegovih znanja i vještina u vožnji.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, radi kojih nije položio ispit, a koje je za vrijeme provedbe ispita uočio i upisao u ispitni list. Ovlašteni ispitivač greške priopćuje kandidatu nakon što ga je upoznao s činjenicom da ispit nije položio.

Kandidat za vozača ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi odmah nakon završetka ispita, a najkasnije u roku 90 minuta od priopćenja ishoda ispita u pisanom obliku. Prigovor uložen izvan propisanog roka neće se razmatrati.

Prigovor se može podnijeti osobito ako:

 • 1.     za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni propisom o vozačkim ispitima,
 • 2.     ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz nastavnog predmeta Prometnih propisa i sigurnosnih pravila,
 • 3.     ovlašteni ispitivač nije objektivno procijenio i ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom prema Ispitnom listu, u koji kandidat ima pravo uvida,
 • 4.     ovlašteni ispitivač nije u skladu s ispitnim kriterijima vrednovao teorijski ili praktični dio ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći,
 • 5.     postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s propisima ili normama ponašanja.

Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku, koja sadrži odluku o prigovoru kandidata neposredno nakon podnošenja prigovora, najkasnije sat vremena od trenutka ulaganja prigovora.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru, kandidat ima pravo žalbe Hrvatskom autoklubu, u roku osam dana. Žalbe podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Odluku po žalbi Hrvatski autoklub mora donijeti i dostaviti podnositelju žalbe u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe. Ako povjerenstvo za žalbe Hrvatskog autokluba usvoji žalbu, organizirat će se za tog kandidata novi ispit pred posebnim povjerenstvom.