fbpx

ADR

prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

ADR – prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš.

Stoga, vozači koji prevoze ovakvu vrstu tvari moraju proći stručno osposobljavanje, te nakon 5 godina obnoviti znanje, odnosno ponovno polagati ispit.

Uvjeti za upis za osposobljavanje su:

1. najmanje 21 godina života;
2. posjedovanje vozačke dozvole C1 (C) kategorije najmanje godinu dana, odnosno najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.

Cijene polaganja ADR-a prvi put iznose:

a) Osnovni tečaj 132,72 €
b) Osnovni tečaj + cisterne 185,81 €
c) Osnovni tečaj + cisterne + klasa 225,63 €

Cijene obnove tečaja (nakon 5 godina):

a) Osnovni tečaj 79,63 €
b) Osnovni tečaj + cisterne 112,81 €
c) Osnovni tečaj + cisterne + klasa 132,72 €

Dokumentacija koja je potrebna pri upisu polaznika:

a) domovnica,
b) rodni list,
c) svjedodžba zadnje završene škole,
d) vozačka dozvola
e) ADR dokument (ako je obnova).

Više informacija o programu i terminima možete dobiti na broj: 040/343-299 ili  na email: info@hadela.hr