Home > A1 Kategorija

A1 Kategorija

Bez posjedovanja kategorije

3.992,50
  • 30 sati propisa
  • 20 sati vožnje
  • + Pružanje prve pomoći
  • + Ispiti

Uz posjedovanje B, C kategorije

2.493,75
  • 15 sati vožnje
  • Bez ispita propisa i PP
  • + ispit vožnje

Uz posjedovanje AM kategorije

1.662,50
  • 10 sati vožnje
  • + Ispit vožnje
  • Bez ispita propisa i PP

instruktori za A1 kategoriju :

Možete birati instruktora i automobil po svojoj želji. Na našim stranicama možete pronaći informacije o svim instruktorima i automobilima.

Tomislav Turk

Tomislav Turk

Instruktor vožnje

Instruktor A1, A2, A, B i C kategorije

Saša Hadela

Saša Hadela

Instruktor vožnje

Instruktor A1, A2, A, B, BE, C, CE, D kategorije

Stanko Hadela

Stanko Hadela

Voditelj i predavač

Voditelj, predavač i instruktor vožnje svih kategorija