fbpx

Koja kategorija je potrebna za auto prikolicu?

Koja kategorija je potrebna za vuču priključnog vozila B kategorije?

U ovoj objavi ćemo pokušati najjednostavnije objasniti koja kategorija je potrebna za kombinaciju vozila B kategorije i priključnog vozila.

Koju prikolicu smijete voziti ovisi o najvećoj dopuštenoj masi (NDM) vučnog vozila i najvećoj dopuštenoj masi (NDM) priključnog vozila. Dakle bitno je uvijek računati najveću dopuštenu masu a ne trenutne mase vozila (Ukupna masa).

Kombinacija B i BE kategorije

 

Dakle ako je zbroj masa (Najvećih dopuštenih masa) jednak ili manji od 3500kg možete upravljati sa B kategorijom, ako je zbroj masa 3500kg do 4250kg morate imati upisan kod96, dok za kombinaciju vozila težine iznad 4250kg trebate BE kategoriju.